Monday, December 12, 2011

KARANGAN BERFORMAT LAPORAN

KARANGAN BERFORMAT LAPORAN

TIP PENTING

· Laporan boleh meliputi pelbagai aktiviti seperti sukan tahunan, minit mesyuarat, laporan aktiviti persatuan dan sebagainya.

· Karangan ini mempunyai format tertentu yang harus dipatuhi untuk mengelakkan kehilangan markah format.

· Lazimnya karangan ini bertujuan untuk menceritakan perisitiwa atau perkara yang telah berlaku dan harus dimaklumkan atau direkodkan.

· Laporan perlulah memaparkan peristiwa mengikut urutan atau secara kronologi.

· Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat.

· Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami.

· Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah menggunakan butir-butir yang munasabah atau lojik.

· Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian, atau lawatan ke sesuatu tempat.

· Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan, jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan setiausaha.

· Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran.

· Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan.

· Gunakan bahasa yang ringkas dan padat

Format karangan laporan

Tajuk Laporan : Ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digaris.

ditulis dengan huruf besar semuanya. Tajuk hendaklah ditulis

ditengah-tengah. Boleh ditulis dalam dua baris jika tajuk terlalu panjang.

Isi Laporan : Bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Pengakuan pelapor: Ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terakhir.

Tarikh : Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan pengakuan pelapor.

Tandatangan : Ditulis di sebelah kiri bahagian bawah selepas pengakuan

pelapor.

Nama Pelapor : Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas

tandatangan.

Jawatan Pelapor : Ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda

koma di hujung dan ditulis nama persatuan yang diwakili

CONTOH KARANGAN LAPORAN.

Tajuk : Andaikan bahawa anda setiausaha sesuatu persatuan di sekolah anda. Anda dikehendaki menyediakan laporan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh persatuan tersebut .Sediakan laporan itu selengkapnya.

Rangka:

1.Pendahuluan:

penubuhan persatuan-anggota persatuan-tujuan penubuhan

2.Isi

a) kegiatan-peraduan menulis esei tentang sains-pemenang

b) ceramah -pensyarah dari USM

c) gotong-royong membersihkan kawasan sekolah

d) lawatan ke Taman Ular

3.Penutup

-berterima kasih kepada guru penasihat.

KARANGAN

Laporan Kegiatan Persatuan Matematik Dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau.

Persatuan Matematik dan Sains dibentuk pada tahun 1982.Anggota-anggota persatuan ini berjumlah 60 orang. Mereka terdiri daripada pelajar Tahun Empat hingga Tahun Enam. Persatuan ini dibentuk untuk meningkatkan taraf pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Selain itu ,melalui persatuan ini,pelajar dapat bertukar-tukar pendapat tentang pelajaran masing-masing.

Persatuan ini telah menjalankan beberapa kegiatan sepanjang tahun 1995.Kegiatan-kegiatan tersebut berbentuk akademik dan bukan akademik. Kegiatan pertama yang kami jalankan ialah”Peraduan Menulis Esei Tentang Sains”.Sambutan yang diberikan terhadap peraduan ini adalah sangat menggalakkan. Peraduan ini dimenangi oleh Suriani Mat Zin,pelajar Tahun Enam Mawar.

Kami juga menganjurkan ceramah tentang sains dan matematik .Ceramah ini disampaikan oleh pensyarah dari Universiti Malaysia. Selain itu ,kami turut mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Kami memperindahkan kawasan taman pra dengan menanam berbagai jenis bunga dan menamakan pohon-pohon tersebut mengikut istilah sains.

Pada cuti penggal kedua persekolahan,kami mengadakan lawatan ke Taman Ular di Batu Pahat. Sebagai hasil lawatan ini,kami banyak memperolehi pengetahuan tentang penyelidikan yang dijalankan oleh pihak Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia di situ.

Pada keseluruhannya,kami berpuas hati dengan kegiatan-kegiatan yang kami jalankan .Kami juga berterima kasih kepada guru penasihat,Cikgu Rosmini Jaafar yang banyak memberikan bimbingan kepada kami.

Disediakan oleh, 25 Januari 1996

Azmi

_______________

(AZMI SULAIMAN)

Setiausaha Persatuan Matematik dan Sains

Sekolah Kebangsaan Darau, Jerteh,Terengganu.

- mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format, - tolak 3 markah )

a] tajuk / perkara ( jika tiada - tolak 1 markah )

b] nama pelapor ( jika tiada - tolak 1 markah )

- boleh ditulis dalam bentuk karangan biasa / catatan

3 comments: